همکاری در فروش فایل, اسلاید, مدیریت, تحقیق,parsifile,پارسی فایل مقاله, سورس, طرح ,طرح توجیهی, دانلود مقاله, دانلود ,پاورپیونت, نمونه سوال, پروژه, پایه ,کارآموزی ,رشته ,عکس ,استاندارد, حسابداری, دانشجو, فروش فایل

filesell
4kia.ir

مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی ۶۲ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱٫ امپریالیسم چیست؟ (تعریف امپریالیسم)……………………………………………………………………………..۴۰ ۲-۲٫ مفهوم و ویژگیهای امپریالیسم ……………………………………………………………………………………….۴۳ ۲-۳٫ اهداف امپریالیسم(جهانی ، قارّه ای ،محلّی) …………………………………………………………………………۴۸ ۲-۴٫ روشهای امپریالیسم (نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی)………………………………………………………………….۵۱ ۲-۵٫ تئوری مارکسیستی… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب ۳۴ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۱-۲ مقدمه. ۱۳ ۲-۲ تعاریف احزاب… ۱۳ ۳-۲ ویژگی ها و عناصر حزب… ۱۴ ۴-۲ تاریخچه شکل گیری احزاب ۱۵ ۵-۲ کارویژه های احزاب… ۱۷ ۶-۲ احزاب و دموکراسی.. ۲۱ ۷-۲ نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب… ۲۵ ۸-۲ نظریه های احزاب… ۲۸ ۱-۸-۲ نظریه نهادگرا۲۸ ۲-۸-۲ نظریه آلموند. ۳۰ ۳-۸-۲ نظریه نوسازی سیاسی.. ۳۳ ۴-۸-۲ نظریه تاریخی.. ۳۴ ۵-۸-۲ نظریه توسعه گرا۳۴ ۶-۸-۲ نظریه کارکردگرایانه. ۳۵ ۷-۸-۲ نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر. ۳۸ ۹-۲ نتیجه گیری.. ۳۹     ۱-۲… جزئیات بیشتر…

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک

مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک ۳۱ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته …………………………………………………………….. ۱۵ تعریف فرهنگ استراتژیک …………………………………………………………………………………. ۱۵ تاریخچه ظهور و تکامل مقوله ­ی فرهنگ استراتژیک …………………………………………………..۱۷ ۱٫ دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک …………………………………………۱۷ ۲٫ توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی

مبانی نظری و پیشینه مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی ۳۹ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………….۱۱ ۲-۲ – تصمیم گیری، معنا و مفهوم…………………………………………………………………۱۲ ۲-۳ – تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی ………………………………………………۱۳ ۲-۴ – الگوی بازیگر عقلانی ……………………………………………………………………………۱۸ ۲-۵ – الگوی فرایند سازمانی ……………………………………………………………………………..۲۳ ۲-۶ – الگوی سیاستهای… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه فقه سياسي شيعه

مبانی نظری و پیشینه فقه سياسي شيعه ۳۷ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱-فقيه كيست ۱۳ ۲-۲- چيستي فقه سياسي ۱۵ ۲-۳- تاريخ فقه سياسي ۲۱ ۲-۴- رويكرد ۱۹ ۲-۵- ضرورت حكومت ۲۰ ۲-۱-۵- ديدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت ۲۱ ۲-۶- انديشه رهبري در حكومت اسلام ۲۱ ۲-۶-۱- نظر شيعه ۲۷ ۲-۶-۲- نظر اهل سنت ۲۸ ۲-۷- امامت ، انتخاب ، يا انتصاب ۲۹ ۲-۸-۱- تعريف آزادي ۳۲ ۲-۸-۲- انديشه آزادي در اسلام ۳۳ ۲-۹-۱- قيام و مبارزه ۳۶ ۲-۹-۲- جنگ ۳۹ ۲-۹-۳- جهاد ۴۰… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه همگرایی و نظریات مربوط به آن

مبانی نظری و پیشینه همگرایی و نظریات مربوط به آن ۵۰ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….۲۵ بخش اول: تعریف واژه همگرایی ………………………………………………………………………………۲۶ بخش دوم: انواع همگرایی ………………………………………………………………………………………..۲۹ الف: سیاسی …………………………………………………………………………………………………..۲۹ ب: اقتصادی ……………………………………………………………………………………………….۳۰ پ: اجتماعی… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

مبانی نظری و پیشینه نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری ۴۹ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل بخش اول :مبانی نظری……………………………………………………………………………………….. ۹ بخش دوم:کانون تفکر……………………………………………………………………………………….. ۱۶ الف)نقش کانون های تفکر چیست؟…………………………………………………………………….. ۱۸ ب)دلایل گسترش کانون های تفکر در ایالات متحده امریکا………………………………………… ۱۹ ج)تعداد کانون های تفکر در جهان و ایالات متحده امریکا………………………………………………. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظري و پیشینه نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

مبانی نظري و پیشینه نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن ۶۸ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ………………………………………….۲۱ ۲-۱-۱- تعریف مارکس از سرمایه داری ………………………………………………………………………………۲۲ ۲-۱-۲- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس………………………..۲۲ ۲-۱-۲-۱- نظریه ارزش …………………………………………………………………………………………………….۲۲ ۲-۱-۲-۲- ارزش… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود

مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه ۳۲ صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل ۲-۱- مقدمه. ۱۳ ۲-۲- تاریخچه ناتو. ۱۳ ۲-۲-۱- نگاهی به شکل گیری ناتو. ۱۳ ۲-۲-۲- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب… ۱۴ ۲-۲-۳- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو. ۱۵ ۲-۲-۴- تشکیل ناتو. ۱۵ ۲-۲-۵- تصویب پیمان. ۱۶ ۲-۲-۶- گسترش ناتو به شرق.. ۱۷ ۲-۳- تحول مفهوم خاورمیانه. ۱۸ ۲-۳-۱- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو. ۲۱ ۲-۳-۲- ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه ‏ای آمریکا۲۶ ۲-۴- ناتو ابزار سیاست خارجی… جزئیات بیشتر…

ادامه مطلب / دانلود

پاورپوینت جنگ نرم;مبانی-ابزارها-شگردها و راه های مقابله

پاورپوینت جنگ نرم;مبانی-ابزارها-شگردها و راه های مقابله سلام دوستان عزیز در این پاور پوینت ۹۰ اسلایدی مطالب کاملی در مورد جنگ نرم گفته شده که امیدوارم استفاده کنید . برخی از سرفصل های این پاورپوینت رو در پایین براتون قرار میدم; ۱-انواع جنگ ها ۲-تعریف جنگ نرم ۳-اهمیت جنگ نرم ۴-علت تقابل اسلام و غرب ۵-ابزارهای جنگ نرم ۶-شگردهای جنگ نرم ۷-راه های مقابله با جنگ نرم وکلی مطلب دیگه………    … جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب / دانلود
تمامی حقوق این سایت متعلق به پارسی فایل می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع امکان پذیر است .• طراحی سایت: آریا وردپرس
Google Analytics Alternative